Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2021
Ngày cập nhật : 03-05-2021

1. Đảm bảo hoạt động của các máy ATM thông suốt, An toàn dịp lễ 30-4,1-5.
2. Vận tải hành khách dịp lễ 30-4 và 1-5 lượng khách tăng, giá vé không tăng.
3. Đắk Lắk chủ động xây dựng các phương án phòng cháy, chửa cháy rừng theo phương châm 4 tại chổ.
4. Tỉnh Đắk Lắk có 321 hợp tác xã nông nghiệp với 13.000 thành viên.
5. Gía cà phê dao động trong khoảng 32.500-33.300 đồng/kg.
6. Gía tiêu duy trì trong ngưỡng 67.000 đồng/kg.
7. Bơ đầu vụ giá tăng cao.
8. Gía vật liệu xây dựng tăng cao.
9. Sôi động thị trường thời trang chống nắng.
10. Học và làm theo lời Bác ở Huyện Krông Bông.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70