Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2021
Ngày cập nhật : 04-05-2021

1. Đắk Lắk hoàn thành niêm yết danh sách những người ứng cử Đại Biểu Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp.
2. Bộ y tế đề nghị các địa phương xem xét chỉ đạo dừng một số dịch vụ không thực sự càn thiết.
3. Huy động các nguồn lực để tu bổ, sửa chửa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới cho cây trồng.
4. Tăng cường liên kết phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm.
5. Tỉnh Đắk Lắk từng bước cải thiện chỉ số PAPI.
6. Nông dân thu hoạch 33.320 ha cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
7. Đắk Lắk bắt đầu tái canh cà phê năm 2021.
8. Đắk Lắk có 40% sản phẩm trái cây đạt tiêu chuẩn VietGap gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.
9. Không phát sinh ổ bệnh mới trên đàn vật nuôi.
10. Đắk Lắk hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Trang 1 trong tổng số 66