Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2021
Ngày cập nhật : 12-05-2021

1. Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri các huyện: Krông Búk, Krông Năng, Ea H’leo, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.
2. Đến hết ngày 13/5 phải thực hiện xong việc kiểm tra đánh giá học kỳ II cho học sinh.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử gắn với tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.
4. Đắk Lắk chủ động xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
5. Xuất hiện nhiều điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
6. Huyện M'ĐRắk nổ lực xây dựng nông thôn mới.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70