Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Ngày cập nhật : 28-09-2021

1:  ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 9 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
2:  BỆNH NHÂN THỨ 15 Ở ĐẮK LẮK TỬ VONG DO COVID-19.
3:  CHUẨN HÓA VÀ BẢO QUẢN AN TOÀN DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.
4:  CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ KHI XẢY RA CHÁY, SỰ CỐ, TAI NẠN ĐẢM BẢO THEO PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ.
5:  LAN TỎA NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN TRONG ĐẠI DỊCH.
THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
6:  ĐẮK LẮK THU HOẠCH 67.850 HA CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2021.
7:  CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIEO TRỒNG TRÊN 20.950 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG 2021.
8:  ĐẮK LẮK GIA TĂNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN GIA SÚC.
9 : ĐẮK LẮK KẾT NỐI TIÊU THỤ SẦU RIÊNG TRONG ĐẠI DỊCH.
10: TIN THẾ GIỚI
11: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2021
Trang 3 trong tổng số 79