Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Ngày cập nhật : 28-10-2021

1:  HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK ĐỊNH KỲ THÁNG 10.
2: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
3: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK LẮK KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP.
4: THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK GIÁM SÁT TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN.
5: ĐẮK LẮK HỘI ĐÀM VỚI TỈNH MONDULKIRI, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA.
6: ĐẮK LẮK GHI NHẬN 74 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2 .
7: SẼ XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP TRỞ VỀ TỪ VÙNG DỊCH KHÔNG KHAI BÁO Y TẾ HOẶC KHAI BÁO KHÔNG TRUNG THỰC.
8: KHỞI NGHIỆP: MÔ HÌNH NUÔI DÊ LẤY SỮA CỦA MỘT KỸ SƯ VIỄN THÔNG Ở HUYỆN BUÔN ĐÔN.
9: TIN THẾ GIỚI
10: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Trang 1 trong tổng số 76