Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Ngày cập nhật : 05-11-2021

1. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA X
2. HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 128 CỦA CHÍNH PHỦ
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 31 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. LIÊN TIẾP GHI NHẬN NHIỀU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH MẮC COVID - 19 KHIẾN NHIỀU HỌC SINH, GIÁO VIÊN PHẢI CÁCH LY TẬP TRUNG
5. TIÊM VẮC XIN LÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ THEO NGHỊ QUYẾT 21 CỦA CHÍNH PHỦ
6. VAI TRÒ CỦA ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
7. TIN THẾ GIỚI
8. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78