Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Ngày cập nhật : 09-11-2021

1/ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19.
2/  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT QUY TRÌNH PHỐI HỢP 2 NGÀNH Y TẾ VÀ CÔNG AN XÁC MINH THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID- 19.
3/ ĐẮK LẮK NGHI NHẬN THÊM 52 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
4/ TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIÚP NGƯỜI DÂN THU HOẠCH CÀ PHÊ.
5/ TP BUÔN MA THUỘT HOÀN THÀNH TEST NHANH COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN CỦA 16 XÃ PHƯỜNG.
6/ CẢNH BÁO VÀO TÙ VÌ TRỒNG CÂY CẦN SA ĐỂ NUÔI GÀ.
7/ TIN THẾ GIỚI.
8/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78