Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2021
Ngày cập nhật : 01-12-2021

1/ PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.
2/ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LẦN THỨ 31
3/ ĐẮK LẮK THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ.
4/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 15 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
5/ GHI NHẬN NGÀY ĐẦU TP BUÔN MA THUỘT TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO TRẺ TỪ 15 ĐẾN 17 TUỔI.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
6/ NINH THUẬN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TIÊM VẮC XIN MŨI 2.
7/ QUẢNG NGÃI NGĂN NGỪA TÀU CÁ NGẮT GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH.
8/ TIN THẾ GIỚI.
9/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Trang 1 trong tổng số 78