Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 25/12/2021
Ngày cập nhật : 24-12-2021

1. LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK PHÁT HIỆN 137 VỤ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2021

2. CẢNH BÁO TAI NẠN GIAO THÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỂM MÙ CỦA XE Ô TÔ

3. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TẬP TRUNG THỰC HIỆN CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM, BẢO ĐẢM ANTT, ATGT DỊP CUỐI NĂMAn toàn giao thông ngày 10/12/2021
An toàn giao thông ngày 3/12/2021
An toàn giao thông ngày 26/11/2021
An toàn giao thông ngày 19/11/2021
An toàn giao thông ngày 12/11/2021
An toàn giao thông ngày 5/11/2021
An toàn giao thông ngày 29/10/2021
An toàn giao thông ngày 22/10/2021
An toàn giao thông ngày 15/10/2021
An toàn giao thông ngày 9/10/2021
An toàn giao thông ngày 1/10/2021
An toàn giao thông ngày 24/9/2021
An toàn giao thông ngày 17/9/2021
An toàn giao thông ngày 10/9/2021
An toàn giao thông ngày 3/9/2021
An toàn giao thông ngày 27/8/2021
An toàn giao thông ngày 20/8/2021
An toàn giao thông ngày 13/8/2021
An toàn giao thông ngày 6/8/2021
An toàn giao thông ngày 30/7/2021
Trang 1 trong tổng số 29