Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Ngày cập nhật : 16-10-2020

1/ Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác cán bộ.
2/ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
3/ Gặp mặt ủy viên ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ.
4/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
5/ Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6/ Hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai 9 tháng đầu năm 2020.
7/ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trong thời kỳ mới.
8/ Khó khăn trong công tác phòng chống bệnh dại tại Đắk Lắk.
9/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2020
Trang 1 trong tổng số 189