Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Ngày cập nhật : 19-10-2020

1. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - dự lễ khai giảng năm học mới  Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk.
2. Hội nghị đánh giá mô hình kết nối mạng xã hội “Bình yên cho mỗi gia đình” ở Đắk Lắk.
3. Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk.
4. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
5. Khai mạc chấm chung khảo giải thưởng Văn học - nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắ k lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020.
6. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
7. Khi phụ nữ làm khoa học.
8. Đột phá từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Đắk Lắk.
9. Mục thời sự nông nghiệp.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2020
Trang 1 trong tổng số 189