Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Ngày cập nhật : 02-11-2020

1/ Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk tặng quà hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.
2/ Chấm giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
3/ Đắk Lắk đầu tư 1.930 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn.
4/ Đắk Lắk chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia.
5/ Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm.
6/ Nông dân thu hoạch 144.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
7/ Các địa phương gieo trồng 49.600 ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
8/ Gia tăng dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
9/ Đắk Lắk có gần 40.000 ha cao su.
10/ Sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 1.450 tấn.
11/ Đắk Lắk hướng đến phát triển cây mắc ca hiệu quả và bền vững.
12/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
13/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Trang 1 trong tổng số 188