Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2020
Ngày cập nhật : 04-11-2020

1/ Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk giao ban công tác mặt trận - đoàn thể quý III/2020.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 10/2020.
3/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
4/ Bộ Quốc phòng hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt khu vực Miền Trung tháng 10 năm 2020.
5/ Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Goni (bão số 10) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6/ Mở đợt cao điểm xử lý xe hợp đồng trá hình.
7/ Chương trình dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột trao 502 triệu đồng cho người dân bị thiên tai ở Quảng Ngãi.
8/ Hiệu quả mô hình tổ nhóm tiết kiệm ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar.
9/ Khởi nghiệp: Sinh viên Đắk Lắk với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
10/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh: Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp chế biến ở Đắk Lắk.
11/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Trang 1 trong tổng số 190