Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2020
Ngày cập nhật : 09-11-2020

1/ Chương trình kích cầu du lịch và tọa đàm kết nối du lịch 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
2/ Gần 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn.
3/ Thị xã Buôn Hồ là đơn vị hành chính cấp huyện loại II.
4/ Đắk Lắk sáp nhập được 46 trường theo Đề án 877.
5/ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nỗ lực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
6/ Mạnh tay xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù bến cóc.
7/ Nông dân thu hoạch trên 150.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
8/ Các địa phương gieo trồng trên 53.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
9/ Đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi heo khi tái đàn.
10/ Tạo nguồn lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững.
11/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Trang 1 trong tổng số 188