Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2021
Ngày cập nhật : 30-04-2021

1. Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975.
2. Tỉnh Đắk Lắk  sau 46 năm giải phóng.
3. Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Ngày giải phóng Miền Nam trong suy nghĩ của thế hệ trẻ Đắk Lắk.
5. Công bố kết quả cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2021.
6. Mục: Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  Tăng cường tuyên truyền bầu cử trong đồng bào dân tộc thiểu số.
7. Đà Lạt xử phạt gần 60 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng.
8. Các cơ sở mua bán và kinh doanh dịch vụ Phú Yên chủ động phòng chống dịch COVID-19.
9. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Tin thế giới


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2021
Trang 1 trong tổng số 189