Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2021
Ngày cập nhật : 03-05-2021

1. Đắk Lắk hoàn thành niêm yết danh sách những người ứng cử Đại Biểu Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp.
2. Công An huyện Krông Búk cấp căn cước công dân cả ngày lể.
3. Chủ động phòng chống dịch trong lĩnh vực du lịch.
4. Tỉnh Đắk Lắk từng bước cải thiện chỉ số PAPI.
5. Nông dân thu hoạch 33.320 ha cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
6. Đắk Lắk bắt đầu tái canh cà phê năm 2021.
7. Đắk Lắk có 40% sản phẩm trái cây đạt tiêu chuẩn VietGap gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.
8. Không phát sinh ổ bệnh mới trên đàn vật nuôi.
9. Đắk Lắk hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
10. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2021
Trang 1 trong tổng số 189