Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2021
Ngày cập nhật : 04-12-2021

1. BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TỈNH ĐẮK LẮK PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

2. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN 115 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2

3. ĐẮK LẮK CÓ THÊM MỘT BỆNH NHÂN TỬ VONG DO COVID-19

4. 11 THÁNG NĂM 2021 ĐẮK LẮK CÓ 780 DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

5. THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP

6. ĐẨY LÙI NẠN TẢO HÔN Ở XÃ EA KIẾT, HUYỆN CƯ MGAR

7. CÔNG AN HUYỆN KRÔNG BÚK TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT XE CÔNG NÔNG TRONG VỤ THU HOẠCH CÀ PHÊ

8. ĐẮK LẮK NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022

9. TIN THẾ GIỚI

10. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI

11. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2021
Trang 1 trong tổng số 202