Category Archives: PHÓNG SỰ – PHIM TÀI LIỆU

Phóng sự : CÔNG TÁC DÂN VẬN, CHÌA KHÓA HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN I DỰ ÁN KRÔNG PÁCH THƯỢNG HUYỆN M’DRẮK NĂM 2023

Phóng sự: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐẮK LẮK VÌ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, ĐOÀN KẾT VÀ HỢP TÁC NHÂN DÂN